Om företaget


Vår affärsidé


4U:s ambition är att möta kundens behov på ett okomplicerat sätt och att i samverkan genomföra stora som små entreprenader med den samlade erfarenheten i företaget och med våra samarbetspartners.

Genom våra åtaganden i samverkan utföra kvalitetsarbeten till rimliga priser. För oss på 4U innebär kvalitet att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredsställts. Detta uppnås genom att utnyttja företagets styrka att lätt kunna nå alla aktörer och därigenom skapa förutsättningar att driva våra projekt i rätt tid och till rätt kvalitet.

För att leva upp till vår affärsidé arbetar vi långsiktigt och tar lärdom av våra erfarenheter, samt kontinuerligt söka enklare och effektivare lösningar som möter upp kundens behov, samt genom ett positivt tänkande, öppen och trevlig attityd, välinformerad och yrkesskicklig personal.

Vi kan genomföra byggprojekt både i egenskap av generalentreprenörer och som underentreprenör. Det enklaste för dig som beställare är att anlita oss som generalentreprenör, då vi sköter allt som har med projektet att göra och du inte behöver bekymra dig om några underleverantörer.

Om du däremot vill ha mer valfrihet och kontroll kan du själv välja leverantörer för projektets olika delar, och då kan vi ta rollen som underentreprenör och ansvara för vissa utvalda delar av projektet.

Som modernt byggföretag har vi en uttalad kvalitets- och miljöpolicy som efterlevs med hjälp av dokumentation och uppföljning.