Kvalitet & Miljö


I alla projekt som vi ansvarar för är det viktigaste för oss att arbetet som utförs håller hög kvalitet och genomförs med ett omfattande miljötänkande. Vi ser oss själva som ett modernt byggföretag som vill ligga i framkanten när det gäller byggutveckling, och vi ser det som självklart att ha en uttalad kvalitets- och miljöpolicy. För att se till att vår policy efterlevs är vi noga med detaljerad dokumentering och vi följer upp våra projekt noggrant

Kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet från första spadtag tills allt är klart ser vi till att allt dokumenteras och genomförs på ett strukturerat sätt. Vi anlitar bara underleverantörer som vi känner till och som fullföljer sina åtaganden på ett oklanderligt sätt.

Vi anlitar bara underentreprenörer som är seriösa, etablerade, har stabil ekonomi och hängavtal med branschorganisationer.

- Läs mer om vårt kvalitetsarbete!

Miljö

Att ett projekt utförs med ett omfattande miljötänkande är för oss en självklarhet. Vår miljöpolicy är att i första hand välja produkter och byggnadsmaterial som har klassats som godkända ur miljösynpunkt. Vi vill även bidra till ett sunt och hållbart samhälle genom ombyggnad och nybyggnad av fastigheter. Vi föreslår alternativa system och material som medför låg miljöbelastning och dokumenterar vilka produkter vi bygger in. Vi ser till att ta vårt samhällsansvar genom att följa rådande miljölagstiftning, och upprättar alltid en projektanpassad arbetsmiljöplan i anslutning till byggstarten.

Vi strävar också efter ständig förbättring genom att utvärdera miljöarbetet och utbilda våra medarbetare. På samtliga av 4U:s arbetsplatser råder dessutom totalförbud av alkohol och droger samt även rökförbud.

- Läs mer om vårt miljöarbete!