Om företaget


Miljö

Att ett projekt utförs med ett omfattande miljötänkande är för oss en självklarhet. Vår miljöpolicy är att i första hand välja produkter och byggnadsmaterial som har klassats som godkända ur miljösynpunkt. Vi vill även bidra till ett sunt och hållbart samhälle genom ombyggnad och nybyggnad av fastigheter. Vi föreslår alternativa system och material som medför låg miljöbelastning och dokumenterar vilka produkter vi bygger in. Vi ser till att ta vårt samhällsansvar genom att följa rådande miljölagstiftning, och upprättar alltid en projektanpassad arbetsmiljöplan i anslutning till byggstarten.

Vi strävar också efter ständig förbättring genom att utvärdera miljöarbetet och utbilda våra medarbetare. På samtliga av 4U:s arbetsplatser råder dessutom totalförbud av alkohol och droger samt även rökförbud.

Här nedan följer några av de miljökrav som vi ställer på material, arbetssätt och underleverantörer:

  • Alla som deltar i projektet måste ta del av, och följa, 4U:s miljöplan och miljöpolicy. Detta kontrolleras innan arbetet påbörjas och även under arbetets gång.
  • Vi miljögranskar alla byggvaror och material innan upphandling av dem sker.
  • Allt byggmaterial hanteras enligt leverantörens anvisningar, och förvaras torrt för att skyddas mot fukt. Fukthalten kontrolleras under arbetets gång.
  • Källsortering anordnas på arbetsplatsen.